Huurrecht

Huurrecht betreft in hoofdlijnen drie soorten huurpanden: huizen, winkelpanden en bedrijfsruimtes. Voor huur en verhuur gelden strikte regels, onder meer betreffende huurbescherming. Wat mag u wel en wat niet als een van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt? Wij verlenen rechtshulp aan zowel huurders als verhuurders.

Juridische bijstand voor huurders en verhuurders bij

  • huurconflicten
  • opstellen huurovereenkomst voor woningen, bedrijven, winkels en kantoren
  • uitleg en toepassing van huurovereenkomsten
  • beëindiging van een huurovereenkomst
  • overlast door huurders
  • achterstallig onderhoud
  • problemen bij incasso huur
  • ontruimingen

Onze Huurrechtspecialisten

«
»