Verbintenissenrecht

Maakt u afspraken met een andere persoon of partij, leg deze dan goed vast. Binnen de wettelijke grenzen legt u afspraken juridisch vast in een verbintenis, overeenkomst of contract. Voor meer algemene afspraken als bedrijf met uw afnemers of klanten kunt u algemene voorwaarden hanteren. Ontstaan er problemen, dan staan wij u juridisch bij.

Wanprestatie of contractbreuk

Het niet nakomen van verplichtingen uit een verbintenis of overeenkomst heet wanprestatie of contractbreuk. Wij helpen u bij het zetten van de juiste stappen als de andere contractpartij wanprestatie levert. Dit kan onder meer zijn nakoming vorderen, schadevergoeding eisen of ontbinding van de overeenkomst vorderen. Dit kan buitengerechtelijk om, in kort geding of door middel van een bodemprocedure.

Zaken van verbintenissenrecht

  • aankoop
  • verkoop
  • huur
  • verhuur
  • leningen
  • niet nakomen van overeenkomsten
  • wanprestatie
  • contractbreuk

Onze Verbintenissenrechtspecialist

«