Strafrecht

Iedereen in Nederland heeft recht op een eerlijk proces en een gedegen verdediging. Daar geloven wij rotsvast in. Daarom staan wij staan elke verdachte bij, wat de verdenking ook is!

Verdacht van een strafbaar feit, wat nu?

Wordt u verdacht van een strafbaar feit, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons. Op die manier kunnen we zo vroeg mogelijk beoordelen wat de beste strategie is. Bent u nog geen cliënt bij ons, maar bent u geïnteresseerd? Het eerste contact is geheel vrijblijvend.

Socialezekerheidsrecht

De overheid/UWV regelt uw inkomen in tijden van werkloosheid, ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wanneer u binnen dit uitgebreide en ingewikkelde stelsel van wet- en regelgeving te maken krijgt met kwesties die u niet zelf kunt oplossen, kunnen wij u bijstaan. Tijdige en goede rechtsbijstand is in een bestuursrechtelijke bezwaar- of beroeps procedure onmisbaar. Indien nodig kan er een eigen deskundige worden ingeschakeld voor een second-opinion.

Personen- en familierecht

De advocaten van Argus zijn specialisten in rechtsgebieden die mensen persoonlijk raken. Zaken van personen- en familierecht grijpen vaak diep in op het persoonlijk leven van mensen.

U kunt op ons vertrouwen

Als gespecialiseerde advocaten personen- en familierecht bieden wij u graag de rechtsbijstand die u zo nodig hebt bij deze ingrijpende en emotionele gebeurtenissen. Met goede juridische hulp zorgt u ervoor dat alle zakelijke aspecten goed worden geregeld. Daar kunt u op vertrouwen.

Jeugdstrafrecht

Een eerlijk proces en faire behandeling van elke verdachte is een fundament van de Nederlandse rechtsstaat. Het belang hiervan is voor kinderen en jongeren misschien nog wel het grootst, want zij zijn vanwege hun leeftijd extra kwetsbaar. Daarom zijn wij specialisten in jeugdrecht

Jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht geldt voor iedereen van 12 tot 18 jaar die in aanraking komt met politie en justitie. Deze kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers kunnen te maken krijgen met vele instanties, zoals het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. Wij kennen de instanties, processen en procedures en staan minderjarigen hierin bij.

Civiel jeugdrecht

Wij vinden dat elk kind en elke jongere een eerlijke start in het leven verdient. Daarom zetten wij ons met hart en ziel in voor de belangen van kinderen en jongeren in zaken die hun privéleven betreffen. Kwesties die onder civiel jeugdrecht vallen, kunnen grote impact hebben voor mensen op jonge leeftijd. Onze inzet is een zo goed en normaal mogelijk leven voor jonge mensen.

Ondertoezichtstelling (OTS)

Als de kinderrechter oordeelt over een Ondertoezichtstelling (OTS) behartigen wij het belang van het kind, de jongere of de ouders. Hierover oordeelt de rechter met name als er in uw gezin ernstige (opvoedings-) problemen voorkomen. Komt hierbij de ontwikkeling of situatie van (het) kind(eren) in gevaar, dan wijst de rechter een gezinsvoogd aan.

Arbeidsrecht

Hebt u een serieus probleem op het werk? Heeft u bijvoorbeeld een arbeidsongeval gehad of bent u ziek geworden door werk(druk) of werkomstandigheden? Dreigt er ontslag, krijgt u geen of te weinig salaris, Zijn er problemen rond (langdurige) ziekte? Of heeft u een (ander) conflict met uw werkgever? Dan staan wij u graag bij.