Wat kost een advocaat bij Argus Advocaten Groningen?

Advies over vergoedingen en kosten rechtshulp

Tijdens het intakegesprek overleggen wij met u over de kosten van de rechtsbijstand. In veel gevallen is vergoeding van rechtshulp mogelijk. In de eerste plaats gaan wij na of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand in de vorm van een pro deo advocaat. Is dat niet het geval, dan kijken wij of u beschikt over een rechtsbijstandsverzekering die de kosten dekt. Is dat ook niet het geval, dan geven wij inzicht in de kosten die u kunt verwachten.

Gefinancierde rechtsbijstand, uw pro deo advocaat

Hebt u onvoldoende inkomen of vermogen om uw advocaat te betalen, dan kunnen wij voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) vragen om een vergoeding van de advocaatkosten. U krijgt dan rechtshulp in de vorm van een advocaat van onvermogen of pro deo advocaat.

Eigen bijdrage bij advocaat van onvermogen

De vergoeding van rechtsbijstand is meestal een gedeeltelijke vergoeding, waarbij u een eigen bijdrage moet betalen. De RvR beoordeelt uw aanvraag en stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast. Dit is onder meer afhankelijk van het soort rechtszaak en de omvang van uw inkomen en vermogen.

Meer informatie over mijn eigen bijdrage.

Overige kosten van een rechtszaak

Met een (gedeeltelijke) vergoeding van de advocatenkosten bent u er echter nog niet. Aan een rechtszaak zijn ook andere kosten verbonden, zoals griffierecht of kosten uittreksels uit het bevolkingsregister. Deze moet u wel zelf betalen.

Doorverwijzing Juridisch Loket

Bij één van de vele vestigingen van het Juridisch Loket in Nederland kunt u aankloppen voor gratis juridisch advies. Dit loket, dat in de volksmond nog vaak het Bureau voor Rechtshulp wordt genoemd, biedt gesubsidieerde rechtshulp. Het Juridisch Loket biedt beperkte juridische ondersteuning. Voor diepere juridische bijstand, verwijst het loket door naar advocaten, waaronder Argus Advocaten. U kunt bij het Juridisch Loket aangeven naar welke advocaat u wilt worden doorverwezen. Het Juridisch Loket stuurt de doorverwijzing (diagnosedocument) naar uw advocaat. Komt u zo bij ons terecht dan krijgt u 61 euro korting op uw eigen bijdrage.

Uurtarief Argus Advocaten

De kosten van een advocaat zijn bij ons 245 euro per uur, inclusief kantoorkosten en btw (d.w.z. 202,48 euro exclusief btw). Let op: dit zijn alleen de advocaatkosten, want bijvoorbeeld griffierecht of de kosten van uittreksels vallen hier niet onder. Beschikt u over een rechtsbijstandsverzekering, neem dan bij uw eerste bezoek uw polisgegevens en voorwaarden mee. Dan zoeken wij uit of onze rechtsbijstand onder de dekking van uw polis valt.

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering

Rechtsbijstandsverzekeringen moeten hun cliënten vrije advocaatkeuze bieden. Dat betekent dat u de advocaat van uw keuze mag inschakelen als u gedagvaard wordt. Wilt u zelf een zaak aanspannen, dan moet uw verzekeraar hiermee wel vooraf akkoord gaan. Per verzekeraar kunnen verschillende voorwaarden gelden over bijvoorbeeld de eigen bijdrage en het bedrag dat maximaal wordt vergoed. Informeer hiernaar bij uw eigen verzekeraar.

Ik wil meer informatie