Mr. Kristiaan Spoelstra

Mr. K.B. Spoelstra, advocaat sinds 1998.

opleiding

Nederlands recht, strafrecht en privaatrecht aan Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

nevenfuncties

  • lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten voor het arrondissement Noord-Nederland
  • diverse (bestuurs-) functies in het sociaal culturele verenigingsleven

rechtsgebieden


“Wij gaan verder dan het puur juridische, zijn ook bereid om eens iets extra’s te doen.”