Civiel jeugdrecht

Wij vinden dat elk kind en elke jongere een eerlijke start in het leven verdient. Daarom zetten wij ons met hart en ziel in voor de belangen van kinderen en jongeren in zaken die hun privéleven betreffen. Kwesties die onder civiel jeugdrecht vallen, kunnen grote impact hebben voor mensen op jonge leeftijd. Onze inzet is een zo goed en normaal mogelijk leven voor jonge mensen.

Ondertoezichtstelling (OTS)

Als de kinderrechter oordeelt over een Ondertoezichtstelling (OTS) behartigen wij het belang van het kind, de jongere of de ouders. Hierover oordeelt de rechter met name als er in uw gezin ernstige (opvoedings-) problemen voorkomen. Komt hierbij de ontwikkeling of situatie van (het) kind(eren) in gevaar, dan wijst de rechter een gezinsvoogd aan.

Uithuisplaatsing

In gevallen waarin het gezin of de thuissituatie ernstig is ontwricht, kan de kinderrechter een beslissing tot uithuisplaatsing nemen. De kinderen of jongeren kunnen dan terechtkomen in een pleeggezin of (gesloten) jeugdzorginstelling.

Acuut gevaar

Soms loopt een kind of jongere acuut gevaar binnen een gezin en moet het kind snel uit huis geplaatst worden. In dit geval kan de kinderrechter op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming een voorlopige OTS uitspreken.

Gezinsvoogd

Uithuisplaatsing hoeft echter niet altijd bij een OTS, soms blijven de kinderen of jongeren gewoon thuis wonen. In deze gevallen wijst de rechter meestal een gezinsvoogd aan. Ook dan behartigen wij de belangen van het kind of de ouder(s).

Onze specialisten Civiel jeugdrecht

«
»