Sociaal zekerheidsrecht

Argus Advocaten is uw persoonlijk juridisch partner in de strijd tegen instanties en beslissingen over sociale zekerheid. Denk hierbij aan uitkeringen, een boete of verdenking van samenwonen. Ook staan wij u bij als instanties volgens u foute of onterechte beslissingen nemen.

Bent u verdacht of beschuldigd?

Verdenkt of beschuldigt uw uitkeringsinstantie u van bijvoorbeeld fraude of ongeoorloofd samenwonen. Ook dan kunt u een beroep op ons doen. Wij zijn zowel gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht als strafrecht, een ideale mix van kennisgebieden als het gaat om verdenking van fraude bij uitkeringen.

Bezwaar en beroep in sociale zekerheid

Heeft een uitkeringsinstantie een beslissing genomen waarmee u het niet eens bent? Of twijfelt u eraan of een juiste beslissing is genomen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Samen bespreken wij uw zaak en bekijken we welke mogelijkheden er zijn. Kunt u bezwaar maken of beroep instellen? Wij regelen het en ondersteunen u hierbij.

Zaken van sociaal zekerheidsrecht

  • kwesties rond de Participatiewet (Pwet)
  • kwesties rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • afwijzing van uw uitkeringsaanvraag
  • intrekken of herzien van uw uitkering
  • opleggen van een boete
  • verdenking van samenwonen
  • verdenking van bijstandsfraude
  • afwijzen aanvraag bijzondere bijstand

Onze Sociaal zekerheidsrechtspecialisten

«
»