Sporten is goed voor je!

Geplaatst: 11 maart 2019

Als advocaten hebben we lichamelijk gezien een onsportief beroep. Reden te meer waarom wij in onze vrije tijd graag sporten.Want, zoals de titel van dit stuk al luidt: Sporten is goed voor je. Helaas gaat dat in de praktijk niet altijd op.

Soms gebeurt er tijdens het sporten een ongeluk, waardoor er blessures ontstaan of in het ergste geval gebeurt er iets waardoor iemand komt te overlijden. Of er bij zo’n sportincident sprake is van ‘pech’ in een sport- en spelsituatie of van (strafrechtelijk) verwijtbaar handelen hangt af van de situatie van het geval.

Als we kijken naar het aansprakelijkheidsrecht dan valt gelijk één ding op. Gedrag dat buiten de sport- en spelsituatie ontoelaatbaar wordt geacht, kan daarbinnen volledig geaccepteerd zijn. Dit spreekt voor zich voor vechtsporten, maar ook bij andere sporten is dit het geval. Gedragingen, ook als ze soms wat onhandig uitvallen, kunnen gewoon vallen onder gedragingen die spelers van het spel over en weer van elkaar kunnen verwachten. Een voetballer die de bal knullig terugspeelt naar zijn keeper en hem daarbij ongelukkig raakt en blesseert, zal niet aansprakelijk worden bevonden. Dit wordt een ander verhaal wanneer iemand zich zodanig gedraagt dat hij daarmee duidelijk ingaat tegen ‘de geest van het spel’ of wanneer het gedrag abnormaal is. Of er binnen de regels van het spel sprake is van een overtreding is daarbij niet leidend.

Wie in het specifieke geval onderdeel uitmaakt van de sport- en spelsituatie en óf er dan nog sprake is van een sport- en spelsituatie, zijn uiteraard ook factoren die meespelen.

Het kan het zo zijn dat je onderdeel uitmaakt van een spelsituatie, zonder dat je actief deelneemt aan het spel dat op dat moment gespeeld wordt. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een situatie waarin je bij een potje tennis op ongelukkige wijze de speler raakt die de baan na jou gereserveerd heeft en alvast de baan opgelopen komt. Je bent dan feitelijk niet met die andere persoon verwikkeld in een potje tennis, maar de situatie kan desalniettemin wel aanleiding geven om een sport- en spelsituatie aan te nemen.

Zoals gezegd is ook de vraag óf het spel nog gaande is van belang. Het spelelement is immers lang niet altijd direct voorbij wanneer het fluitsignaal geklonken heeft. Hoewel de wedstrijd is afgelopen, kunnen bepaalde acties soms toch tot sport- en spelsituaties gerekend worden als je wel had kunnen verwachten dat ook dát gedrag onderdeel uit kan maken van het spel.

Kortom: Blijf vooral sporten, want het is zo gezond. Maar let wel op dat jouw sport niet leidt tot ongezonde civielrechtelijke complicaties.

« Ouder nieuws:
Nieuwer nieuws: »