Vervangende toestemming voor aanvraag paspoort of ID-kaart

Geplaatst: 4 augustus 2017

Met enige regelmaat komen er cliënten bij ons op kantoor die op vakantie willen gaan met hun kinderen, maar daarvoor niet het benodigde reisdocument hebben.

Kinderen van alle leeftijden hebben immers een eigen paspoort of identiteitskaart nodig om te reizen naar het buitenland.

Een paspoort of Europese Identiteitskaart (ID-kaart) dient aangevraagd te worden bij het loket van de gemeente van de afdeling burgerzaken. Voor kinderen tot 12 jaar is voor het verkrijgen van de ID-kaart de toestemming nodig van degenen die het gezag over het kind uitoefenen.

Als een kind 12 jaar of ouder is, kan hij/zij zelf een ID-kaart regelen. Het meest voorkomend is dat beide ouders het gezag uitoefenen. Twijfelt u erover of u gezamenlijk gezag hebt, dan kunt u het Centraal Gezagsregister raadplegen.

Voor de aanvraag en het verkrijgen van een paspoort is zolang het kind geen 18 jaar is toestemming nodig van de gezaghebbende ouders. Dit is bepaald in artikel 34 van de Paspoortwet.

Vaak zijn er al vakantieplannen of zijn de benodigde tickets zelfs al geboekt. Wat als de andere ouder weigert om de benodigde toestemming te verlenen voor het aanvragen van een ID-kaart of paspoort?

In deze situatie is het mogelijk om aan de rechter vervangende toestemming te vragen. De uitspraak van de rechter vervangt dan de toestemming van de andere gezaghebbende ouder zodat er gelijk met die uitspraak een paspoort of ID-kaart aangevraagd kan worden.

Tijdens de zitting probeert de rechter wel te bekijken of ouders alsnog tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. Als dit niet het geval is, zal de rechter uitspraak doen.

Als op korte termijn de vakantie al gepland is, bestaat de mogelijkheid van een kort geding. Dit is alleen mogelijk bij spoedeisende gevallen. Verstandiger is om tijdig stappen te ondernemen zodat voorafgaand aan de vakantie geen extra stress ontstaat en mogelijk ook al gemaakte kosten voor de reis voor niets zijn betaald.

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of speelt een soortgelijke situatie, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor. Wij adviseren u graag hierover.

« Ouder nieuws:
Nieuwer nieuws: »