Het doen van aangifte, hoe zit het?

Dagelijks worden er vele aangiftes gedaan van strafbare feiten. Er zijn veel situaties denkbaar waarin het doen van aangifte vrijwel automatisch volgt als u zich -naar aanleiding van een strafbaar feit- bij de politie meldt, maar er zijn ook situaties denkbaar waarin er meer nodig is om uw standpunt onder de aandacht de brengen bij politie en justitie voordat de politie aangifte zal opnemen. (meer…)

Verhuizen met de kinderen na echtscheiding, mag dat?

Of u na een echtscheiding met de kinderen mag verhuizen, is niet zo eenvoudig te stellen. Een genuanceerd antwoord op die vraag vergt enige uitleg. Het probleem doet zich dikwijls voor indien de ene ouder (waar de kinderen in overwegende mate verblijven) met de kinderen wenst te verhuizen. (meer…)

Vervangende toestemming voor aanvraag paspoort of ID-kaart

Met enige regelmaat komen er cliënten bij ons op kantoor die op vakantie willen gaan met hun kinderen, maar daarvoor niet het benodigde reisdocument hebben. (meer…)